Internationale Dag van de Dierenarts: KNMvD steunt de Positieflijst

Zaterdag 24 april 2021 is het de Internationale Dag van de Dierenarts; een moment waarop we stilstaan bij het belangrijke werk dat de dierenartsen en dierverzorgers van Stichting AAP elke dag verrichten om onze dieren gezond te maken en te houden. Ook willen we op deze dag alle dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde bedanken voor hun steun aan de Positieflijst.

Vergroeide servals en leeuwen zonder tanden
Met veel liefde en aandacht zorgen de dierenartsen en –verzorgers van Stichting AAP dag in dag uit voor de dieren in onze opvang. Zij werken onvermoeibaar aan de verbetering van hun gezondheid en welzijn. Veel dieren die wij opvangen hebben een zwaar verleden als huisdier of circusdier gehad, wat in veel gevallen leidt tot serieuze gezondheidsproblemen. Bij Stichting AAP krijgt de gezondheid en het welzijn van al deze dieren topprioriteit; of er nu een vergroeide serval, een wasbeer met spoelworm, een getraumatiseerde aap of een leeuw zonder tanden op de behandeltafel ligt.

Op de Internationale Dag van de Dierenarts staan we ook stil bij een ander belangrijk gegeven: de dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben zich uitgesproken als voorstander van de Positieflijst. Zo stelt de KNMvD in haar Position Paper:

“Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren zijn te gevaarlijk. Er zijn dieren met zulke specifieke behoeften, die vrijwel altijd in het gedrang komen als zij als huisdier in gevangenschap worden gehouden, met alle gevolgen voor het dierenwelzijn en de diergezondheid van dien. Enkele dieren zijn meesters in het uitbreken en leveren een gevaar voor de mens op als ze ontsnappen. Weer andere dieren dragen gemakkelijk ziekten over op mensen (zoönosen) en vormen daarmee een gevaar voor de volksgezondheid.”

De KNMvD is van mening dat dergelijke diersoorten dan ook niet als huisdier gehouden mogen worden in Nederland. Daarom moet de positieflijst er komen. Een lijst met diersoorten die wetenschappelijk beoordeeld zijn als geschikt om door een ieder gehouden te worden. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de veiligheid voor mens en dier, de dier- en volksgezondheid, maar zeker ook naar dierenwelzijn. Voor diersoorten waar een gedegen wetenschappelijke beoordeling niet mogelijk is vanwege het ontbreken van voldoende en juiste literatuur, dient het voorzorgsprincipe aangehouden te worden. Deze diersoorten dienen dan beoordeeld te worden als niet geschikt om te houden.’

Een breed gedragen instrument
We zijn ontzettend blij dat ook de experts van de KNMvD volledig achter de Positieflijst staan. Dit laat zien dat de Positieflijst een bijzonder breed gedragen instrument is. Er is al jarenlang een sterk politiek draagvlak voor de Positieflijst en de Nederlandse samenleving heeft zich overweldigend uitgesproken als voorstander. Zo bleek uit een eerdere
opiniepeiling van Ipsos in opdracht van Stichting AAP dat 77% van de Nederlanders vindt dat exotische dieren niet als huisdier gehouden zouden mogen worden en dat 82% van de Nederlanders vindt dat de handel in exotische dieren beter gereguleerd moet worden. En ook experts, zoals de Europese en Nederlandse dierenartsengemeenschappen, pleiten dus uitdrukkelijk voor de Positieflijst. Het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat nog aan de uitwerking van de Positieflijst voor zoogdieren werkt, kan zich dus gesterkt voelen: Nederlandse burgers, experts en de politiek wachten allen met smart op deze lijst!

Overige berichten