Govani nieuwsbanner

9 van de 10 uit circus geredde dieren heeft gezondheidsprobleem

Uit onderzoek van Stichting AAP blijkt dat 89% van de exotische dieren die gered zijn uit circussen, mentale of fysieke problemen hebben. Bijna acht op de tien dieren heeft er zelfs meerdere. Bij AAP vangen we exotische dieren met verschillende achtergronden op: ze werden als huisdier gehouden, uitgebuit voor entertainment of zijn slachtoffer van illegale handel. De resultaten van het onderzoek zijn niet mis te verstaan: het uitbuiten van wilde dieren in circussen is onacceptabel en heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de dieren. We blijven dan ook pleiten voor een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in heel Europa.

Voor het rapport, getiteld ‘The Darkness Behind the Spotlight’, is gekeken naar de medische conditie van 73 dieren die AAP tussen 2015 en 2021 uit Europese circussen heeft gered. De onderzochte dieren hebben allemaal tenminste één jaar moeten optreden, onder andere in Franse, Spaanse en Duitse circussen. Bijna de helft van deze dieren bleek verwondingen te hebben. Zo waren er veel leeuwen, tijgers en poema’s waarbij de klauwen op brute wijze waren verwijderd. Twintig dieren bleken dusdanig ernstige veterinaire- en gedragsproblemen te hebben, dat meerdere behandelingen van een dierenarts nodig waren. Drie dieren waren er zo slecht aan toe, dat kort na aankomst in het opvangcentrum besloten werd ze in te laten slapen. De gezondheidsproblemen zijn niet alleen van fysieke aard, maar ook mentaal. Meer dan een kwart van de dieren vertoonde abnormaal gedrag, zoals zelfverwonding.

Nu Duitsland nog

Door krappe en ongeschikte verblijven, gedwongen contact met mensen en het afleggen van lange afstanden, zijn circusdieren vatbaar voor allerlei fysieke en mentale problemen. Ook lopen ze door ongeschikte voeding kans op over- of ondergewicht. De meeste EU-lidstaten erkennen deze risico’s voor wilde dieren in circussen en hebben daarom regelgeving ingevoerd of een verbod ingesteld. Zo is er in Nederland, mede door de inzet van AAP, sinds 2015 een verbod om op te treden met wilde dieren voor vermaak. De grote uitzondering in Europa is Duitsland: hier is er nog altijd geen enkele regelgeving om een einde te maken aan het gebruik – en het lijden – van wilde dieren in circussen. Volgens onderzoek uit 2021 van Eurogroup for Animals, treden er in Duitsland nog meer dan 150 wilde dieren op in 75 verschillende circussen. De meeste dieren (45%) zijn grote katachtigen, zoals leeuwen en tijgers. Zolang er geen verbod op het gebruik van deze dieren komt, zullen zij blijven lijden.

AAP is dan ook heel blij met de toenemende aandacht in de Duitse politiek, zoals een recent voorstel in het Duitse Nedersaksen voor een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in de deelstaat. AAP: “We hopen dat dit zal leiden tot een nationaal verbod, want dat is de enige manier waarop Duitsland zich kan aansluiten bij de rest van de EU om het gesleep met circusdieren door heel Europa een halt toe te roepen.”

Alleen regelgeving kan het leed stoppen

Baviaan Kaki eenzaam in het verblijf van het circus.

Hoewel AAP in de afgelopen jaren talloze exotische dieren uit circussen heeft gered, worden er nog altijd honderden uitgebuit. Zonder strengere regelgeving, met name in Duitsland, zullen deze dieren blijven lijden. Daarom wil AAP haar 50 jaar ervaring met opvang en rehabilitatie van wilde dieren inzetten om samen met beleidsmakers in Duitsland tot betere dierenwelzijnswetgeving te komen. Het volledige rapport ‘The Darkness Behind the Spotlight’ is hier te lezen.

Overige berichten