AAP verlengt Born to be Wild project

Born to be Wild, het bijzondere project dat Stichting AAP samen met IFAW in 2017 startte in Marokko, wordt vervolgd. Onder leiding van conservatiebioloog Imad Cherkaoui neemt AAP het project om wilde berberapen tegen uitsterven te beschermen over. Doel is een duurzame overdracht van Born to be Wild aan de lokale gemeenschap en autoriteiten. Reden voor het voortzetten van het project zijn de erg goede resultaten die de afgelopen drie jaar samen met IFAW behaald zijn. Belangrijkste winst: de populatie berberapen in het projectgebied groeide met 32%.

De afgelopen drie jaar werd onder de vlag van Born to be Wild een team bevlogen scouts ingezet in Ifrane National Park. In dit Marokkaanse natuurgebied leeft het overgrote deel van de nog bestaande wilde populatie berberapen. In 2008 bevestigde onderzoek in het park dat veel groepen apen die nabij toeristische plekken leefden maar half zo groot waren als de andere groepen. Dat kwam door stroperij, waarbij honderden jonge dieren uit de natuur werden geroofd om op markten toeristen te vermaken of om in Europa als huisdier verkocht te worden.

Gesmokkeld

Het afgelopen decennium was de berberaap het meest gesmokkelde levende zoogdier naar Europa. Dat zorgde al voor een vermelding op de lijst bedreigde soorten van organisaties als IUCN en CITES. Daarnaast worden de berberapen bedreigd door het verdwijnen van hun leefgebied. Ontbossing, illegale houtkap, bosbranden en afvalverbranding maken het de soort lastig om te overleven. De Born to be Wild-aanpak lijkt het tij nu te keren. Niet alleen patrouilleren scouts dag en nacht in het park om smokkel en andere illegale activiteiten te signaleren, ook luisteren ze naar de zorgen van de lokale fruitboeren die overlast hebben van de apen en geven ze voorlichting aan toeristen. Tegelijk worden lessen aangeboden op scholen en krijgen lokale autoriteiten training in het succesvol in beslag nemen van onderschepte dieren.

AAP wil met het voortzetten van het project de toestroom van berberapen naar Europa nog verder afremmen. De eerdere steun van de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk Born to be Wild tijdelijk voort te zetten. AAP bedankt de deelnemers van de loterij daar heel hartelijk voor en hoopt dat het project binnen enkele jaren zelfstandig en duurzaam draait om de berberapen blijvend te beschermen!

Meer informatie over het project is hier te vinden.

Overige berichten