AAP en proefdieren

AAP heeft het woord Barmhartigheid hoog in haar vaandel staan. Dat wil zeggen dat AAP geen selectie aan de poort hanteert en de dieren niet selectief opneemt. Echter; voordat AAP dieren opneemt toetsen we eerst of de opname van het dier niet de weg vrijmaakt voor de aankoop van een nieuw dier.

In dat geval zou AAP meewerken aan een aanzuigend effect en daardoor mede verantwoordelijk zijn voor de handel in nieuwe dieren.Deze selectie doen we bij al die gevallen waar de dieren beroepsmatig gehouden worden. Bij proefdieren lopen we echter vaak tegen een groot dilemma aan. Wanneer wij de apen niet opnemen, belanden ze vaak in terminale onderzoeken of worden de dieren als overtollig afgemaakt. Nemen we de apen wel op, dan worden vaak nieuwe dieren aangeschaft die eenzelfde vreselijk lot moeten ondergaan.

AAP heeft onvoldoende deskundigheid in huis om te bepalen in hoeverre apen als proefdieren noodzakelijk zijn bij bepaalde proeven. Daarom roept AAP in voorkomende gevallen de hulp in van dierenbeschermingsorganisates die meer expertise hebben op dit gebied èn een groot maatschappelijk draagvlak. Samen kijken we dan of meewerken aan de pensionering van de proefapen een positieve of een negatieve bijdrage zal leveren aan de vermindering van het aantal proefdieren. Tenslotte vraagt AAP in die gevallen waar we de apen opvangen om een bijdrage in de verzorgingskosten. Dat is niet zozeer omdat onze donateurs niet bereid zouden zijn om te helpen, maar omdat de kosten van een pensioenoplossing in onze optiek onderdeel horen te zijn van het onderzoeksbudget. De gebruiker betaalt!

Door deze maatregelen krijgen de ex-proefdieren gelukkig steeds vaker de toekomst die ze verdienen en komen er niet steeds meer dieren in de problemen: duurzaam helpen noemen we dat.

Foto: Anti Dierproeven Coalitie

Overige berichten