MBO-stages bij AAP

Binnen de dierverzorging lopen de mbo-studenten en eerstejaars hbo’ers stage op één van de rehabilitatieafdelingen voor zoogdieren, primaten of chimpansees, of op de quarantaine afdeling. Dit geldt ook voor de praktijkstages voor buitenlandse (EU) stagiaires.

Stage dierverzorging
(6 weken)

Stage dierverzorging
(8 weken)

Stage dierverzorging
(10 weken of langer)

Stage groenvoorziening

Stage Technische Dienst

AAP draagt als leerbedrijf erkenning van SBB en wel voor de volgende kwalificaties:

  • Dierverzorger recreatiedieren (mbo 3)
  • Manager dierverzorging (mbo 4)
  • Medewerker dierverzorger buitenlandstage AAP Primadomus, minimale stageduur 10 weken (mbo 3/4)
  • Medewerker groenvoorziening (mbo 2 t/m 4)
  • Medewerker technische dienst (mbo 4)

AAP biedt alleen stages op basis van BOL (beroeps opleidende leerweg). Wij bieden géén maatschappelijke stages aan.

  • Een stage voor 1e en 2e jaars MBO studenten dient minimaal 8 weken te zijn.
  • Een stage voor 3e en 4e jaars MBO studenten dient minimaal 6 weken te zijn.
  • Een stage voor 1e jaars HBO studenten dient minimaal 4 weken te zijn.