Dieren in nood in Nederland en Europa

In Nederland en Europa verkeren miljoenen exotische dieren in nood. Zo worden apen, tijgers en leeuwen bijvoorbeeld uitgebuit in de entertainmentindustrie of gedwongen om onnatuurlijke kunstjes in circussen te vertonen. Ook worden talloze wilde dieren als huisdier gehouden terwijl ze daar helemaal niet geschikt voor zijn. Ze brengen hun leven door in woonkamers of kale kooien in de tuin, vaak zonder soortgenoten.

Daarnaast staat Europa bekend als een van de grootste markten voor de illegale handel in wilde dieren, waardoor veel dieren slachtoffer worden en in de problemen komen. Deze schrijnende situaties zorgen ervoor dat een aanzienlijk aantal wilde dieren in Nederland en de rest van Europa in ernstige nood verkeert. Stichting AAP ondersteunt deze hulpbehoevende dieren in nood en geeft ze – waar mogelijk – een veilige opvangplek in een van haar specialistische dierenopvangcentra in Nederland of Spanje.

Dierenleed melden of Dier aanmelden

Wil je een dier in nood aanmelden voor een opvangplek? Kijk dan op de pagina Dierenleed melden of Dier aanmelden.

Dieren in nood: Misstanden en gevolgen

Een groot deel van de dieren in nood die AAP opvangt heeft fysieke of mentale gezondheidsproblemen. Vaak hebben ze lange tijd moeten lijden en is hun welzijn ernstig aangetast. Hieronder worden de belangrijkste problemen beschreven. Wil je ons hele rapport lezen over de schadelijke gevolgen voor dierenwelzijn als het gaat om het houden van ongeschikte exotische dieren? Dan kan dat hier.

Verkeerde voeding

Veel dieren komen terecht in noodsituaties doordat ze van hun eigenaren ongeschikte voeding krijgen.. Neem bijvoorbeeld leeuwin Flori. Zij werd als jong dier als huisdier gehouden in een flat in Oekraïne. Haar eigenaresse gaf haar kattenvoer te eten, maar dat is voor leeuwen helemaal niet geschikt.

Door een gebrek aan vitamines, mineralen en bouwstoffen liep Flori ernstige voedingstekorten op en groeiden haar poten krom. Inmiddels is ze veilig bij AAP en is ze een volwassen leeuwin, maar haar poten zullen altijd krom blijven.
Leeuwin Flori
Leeuwin Flori.

Eenzaamheid

Ook eenzaamheid is een groot probleem. Sociale dieren, zoals suikereekhoorns, lijden onder eenzaamheid wanneer ze geïsoleerd worden in vogelkooien in woonruimtes. In het wild leven deze dieren in hechte families van wel zeven tot twaalf soortgenoten en hebben ze veel ruimte nodig om van boom naar boom te kunnen zweven. Als huisdier ervaren ze echter verveling en vertonen ze stereotiep gedrag, soms zelfs tot zelfbeschadiging door aan hun ledematen te knagen. Bovendien zijn suikereekhoorns nachtdieren. Door overdag met deze dieren te ‘spelen’, wordt hun natuurlijke ritme ernstig verstoord.
Suikereekhoorn Mango

Beperking van natuurlijk gedrag

Het ontbreken van de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen is een cruciaal probleem voor veel wilde dieren in Europese huiskamers en circussen. Bijvoorbeeld servals, deze dieren leggen in het wild kilometers per dag af over de savanne. Terwijl ze als huisdier over vaak niet meer dan enkele vierkante meters beweegruimte in de huiskamer beschikken.

Bovendien hebben deze roofdieren een jachtinstinct en willen ze jagen en achter een prooi aan rennen. Natuurlijke gedrag dat ze in een huiskamer niet kunnen vertonen. Ook dieren in circussen lijden onder het feit dat ze onvoldoende natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo worden ze gedwongen om kunstjes te vertonen en brengen ze hun leven door in krappe circuskooien. In dit rapport lees je hierover meer.
Een serval bij AAP.

Brute handel in wilde dieren

In Europa, waaronder ook Nederland, worden wilde dieren op brute wijze verhandeld, wat leidt tot ernstige noodsituaties voor deze dieren. Op markten worden dieren te koop aangeboden in krappe kooien die verre van geschikt zijn, soms zelfs in bami bakjes of illegaal verstopt in kleding in reiskoffers. Deze onmenselijke praktijken leiden tot aanzienlijk dierenleed en een schrijnend gebrek aan zorg voor hun welzijn.

Ook het vervoeren van dieren veroorzaakt ontzettend veel dierenleed, zo hebben circusdieren enorm veel stress tijdens de lange ritten van circus naar circus. Dat circusdieren lijden en in nood verkeren is een gegeven: uit onderzoek van AAP blijkt dat 9 van de 10 door AAP geredde circusdieren fysieke of mentale gezondheidsproblemen heeft. Het rapport is hier in te zien.

Groene meerkat Malta
Groene meerkat Malta werd in een sporttas gesmokkeld, stevig gewikkeld in plakband en tape.

Hoe helpt Stichting AAP dieren in nood?

Het beschermen van wilde dieren tegen de verschillende vormen van uitbuiting en mishandeling moet een prioriteit zijn, met strengere handhaving van wetten en regels om deze praktijken te ontmoedigen en te beëindigen. Daarom vangt AAP niet alleen dieren in nood op, maar pleiten we tegelijkertijd voor betere wetgeving op het gebied van dierenwelzijn in heel Europa. Want door het probleem bij de oorzaak aan de pakken, kan er pas echt een einde worden gemaakt aan dierenleed.

Wil jij je ook inzetten voor dieren in nood en bijdragen aan het stoppen van deze misstanden? Lees meer over AAP of neem een kijkje op het donatieformulier.

Wil je een dier in nood aanmelden voor een opvangplek, kijk dan op de pagina dierenleed melden of dier aanmelden.