15 maatregelen om risico op volgende pandemie te verkleinen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen presenteren de Dierencoalitie (waar AAP deel van uitmaakt) en Stichting SPOTS vanaf vandaag een preventieplan; een pakket met vijftien maatregelen om de risico’s op een volgende pandemie te verkleinen. Met deze maatregelen willen de aangesloten dierenwelzijnsorganisaties steun van kandidaat-Kamerleden krijgen om dieren, biodiversiteit en volksgezondheid beter te beschermen.

“Virologen waarschuwen al jarenlang voor een pandemie als COVID-19. Ook stellen zij dat dit niet de laatste keer zal zijn”, aldus Marieke Vreeken, policy officer van Stichting AAP. Diverse virusuitbraken, waarvan SARS, MERS en Ebola de bekendste zijn, gingen deze pandemie voor. Deze zoönosen springen over van dier op mens, waarbij de meerderheid afkomstig is van wilde dieren. Wereldwijde ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in en exploitatie van wilde dieren, klimaatverandering en grootschalige intensieve veehouderij vormen steeds grotere risico’s voor onze gezondheid. Het gevolg is dat er nieuwe zoönosen opduiken en vervolgens pandemieën ontstaan. 

‘Van social distancing naar wildlife distancing’

Met dit maatregelenpakket willen de betrokken organisaties; World Animal Protection, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Stichting SPOTS en Stichting AAP, politici en beleidsmakers de hand reiken om gezamenlijk te werken aan de bescherming van de biodiversiteit en het terugdringen van de handel in wilde dieren. Sandra Beuving van de Dierencoalitie: ”Bescherming van de biodiversiteit en het terugdringen van de handel in wilde dieren zijn twee van de belangrijkste maatregelen die nodig zijn om het risico op een nieuwe wereldwijde gezondheids- en economische crisis te minimaliseren”. Wij bieden kandidaat-Kamerleden dit plan aan waar zij direct mee aan de slag kunnen als zij worden verkozen. De maatregelen worden de komende weken dagelijks gepubliceerd op de website van de Dierencoalitie.