Voortgang in de totstandkoming van een Positieflijst

boeroendoekEen nieuwe methode voor de beoordeling van diersoorten voor de Huis- en hobbydierenlijst (ook wel Positieflijst) is deze week door Minister Schouten aan de Tweede Kamer gestuurd.
De methode ligt momenteel in een internetconsultatie tot 21 december voor aan het publiek.

Inhoudelijke reactie

Stichting AAP heeft nog geen opinie kunnen vormen over het nieuwe toetsingskader. Op dit moment bereiden we zorgvuldig onze inhoudelijke reactie voor met experts binnen onze organisatie. Onze reactie zullen we via de internetconsultatie overbrengen. Geen van de belanghebbende organisaties heeft een rol vervuld in het ontwerp dat nu in concept is afgerond.

Bij AAP ervaren we dagelijks dat het niet mogelijk is om als leek alle zoogdiersoorten op een acceptabel dierenwelzijnsniveau te houden. Daarom vinden wij een Huis- en hobbydierenlijst noodzakelijk. Het gevolg zal zijn dat diersoorten met een te hoog risico voor zowel het welzijn van het dier, als voor de menselijke gezondheid en voor de omgeving uiteindelijk niet meer zomaar door iedereen gehouden mogen worden.