Onze partners

In haar eentje kan AAP alle problematiek rondom het welzijn van niet-gedomesticeerde, exotische dieren niet oplossen. Daarom werken we graag samen met soortgelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstituten van over de hele wereld. Zo vergroten we onze impact. Waar mogelijk werken we ook samen met onze opponenten. Zij moeten er tenslotte van overtuigd worden dat ook zij belang hebben bij dierenwelzijn en soortbescherming.

Eurogroup for Animals

AAP is lid van Eurogroup for Animals. Samen werken wij aan de verbetering van het welzijn van niet-gedomesticeerde, exotische dieren binnen de Europese Unie. AAP werkt bijvoorbeeld samen met Eurogroup for Animals tegen de illegale handel in berberapen. 

EARS

AAP is lid van EARS (European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries). Samen streven wij naar duurzame verbeteringen van het welzijn van diersoorten en pakken de achterliggende oorzaken aan, waardoor opvangcentra en toevluchtsoorden uiteindelijk overbodig worden.

Species Survival Network

AAP is lid van Species Survival Network. Hier werken we aan een verbeterde (uitvoering van) wet- en regelgeving, om zo de diersoorten internationaal te beschermen.

Dierencoalitie

AAP maakt deel uit van de Dierencoalitie en werkt samen met de Dierenbescherming om zo het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren.

InfoCircos

AAP maakt deel uit van de coalitie InfoCircos, die zich inzet om een einde te maken aan het gebruik van wilde dieren in Spaanse circussen.

 

En nog veel meer!

 

Terug naar Wetgeving en Beleid

Barbary Macaque

InfoCircos street stand