Eindelijk een positieflijst voor huisdieren

Vanaf 1 februari 2015 is in Nederland de positieflijst van kracht. Een nieuw besluit dat bepaalt welke dieren geschikt zijn als huisdier of alleen onder strikte voorwaarden gehouden mogen worden. Alleen dieren die op deze lijst staan, mogen thuis gehouden worden. Een enorme mijlpaal aangezien AAP zich al 22 jaar, samen met andere dierenwelzijnsorganisaties, hiervoor inzet.

Rolstaartbeer FrantzDirecteur David van Gennep vertelt heel blij te zijn met de lijst. “Bij AAP worden we op dagelijkse basis geconfronteerd met eigenaren die van hun huisdier af willen, omdat het dier een slecht doordachte, impulsieve aankoop was. Wasberen, stinkdieren en zelfs rolstaartberen: je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt bij ons aangemeld. De situatie is zo ernstig dat de vraag naar opvang beduidend hoger ligt dan de capaciteit van opvangcentra. Door de huisdierenlijst verwachten we dat het welzijn van de dieren verbetert.”

Natuurlijk blijft er altijd nog iets te wensen over. Met name de lijst van dieren die onder specifieke omstandigheden gehouden mogen worden, roept nog wat vragen op. David legt uit: “De richtlijnen voor het houden van bijvoorbeeld een steppezebra zijn erg specifiek. Het lijkt me voor eigenaren bijna onhaalbaar om hieraan te voldoen. Maar de lijst is een hartstikke goede stap.”

Of een diersoort geschikt is als huisdier, wordt vastgesteld aan de hand van een methode die is ontwikkeld door de Universiteit Wageningen. AAP steunt dit systeem vanwege zijn wetenschappelijke basis en bovendien is dierenwelzijn één van de hoofdcriteria bij de evaluatie van de verschillende diersoorten. Experts van AAP hielpen bij de evaluatie en AAP verstrekte praktische en wetenschappelijke informatie.

Mensen die al in het bezit zijn van een huisdier dat door de positieflijst niet langer is toegestaan, hoeven zich geen zorgen te maken. Ze mogen hun dier houden tot het overlijdt –mits ze er niet mee fokken of handelen.  

Op de site van de Rijksoverheid vind je de volledige huisdierenlijst.