Proefdieren: pensioneren van ex-laboratoriumapen

Het welzijn van primaten die in laboratoria als proefdieren worden gebruikt, wordt onherroepelijk aangetast. AAP beschouwt primaten als wezens met een in de wet erkende intrinsieke waarde, wezens met gevoel, die angst, pijn en stress kunnen ervaren. Vanuit dat oogpunt wil AAP dierproeven vervangen zien door alternatieven. Gegeven de huidige wettelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke realiteit zal dergelijke transitie echter tijd kosten. AAP zal in haar lab-gerichte werk focussen op oplossingen, die tot vermindering van het totaal aantal gebruikte primaten leiden.

Tyr en Kaman, de laatste proefapen van de Radboud Universiteit Nijmegen
Tyr & Kaman, de 2 laatste proefapen van de RU in Nijmegen, nu bij AAP.

We verwelkomen de nieuwe wettelijke mogelijkheid om dieren na hun leven als proefdier te pensioneren, in de Wet op de dierproeven als adoptie aangeduid. Zolang primaten in laboratoria als proefdier worden gebruikt, is AAP van mening dat het welzijn van het dier hoog in het vaandel moet staan. AAP steunt tevens de ja-tenzij benadering: voor ieder proefdier wordt pensionering ten principale overwogen tenzij er specifieke redenen zijn om dit niet te doen. De overheid en laboratoria moeten wat AAP betreft hun verantwoordelijkheid nemen voor een goede regeling voor ex-proefdieren.

AAP biedt opvang aan de laatste mensapen van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC), sinds het doen van proeven op mensapen sinds 2002 niet meer is toegestaan. In dit Rijswijkse laboratorium zaten 28 chimpansees die voor onderzoek geïnfecteerd waren met HIV, SIV en/of hepatitis C. De dieren hebben in AAP’s Chimpansee Complex een eigen vleugel gekregen, die speciaal voor hen is ontworpen en door de overheid wordt gefinancierd.

In juni 2018 kondigde de Nederlandse regering aan dat het aantal primaten in experimenten verplicht zou moeten worden verlaagd in de komende jaren en dat meer middelen moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van alternatieve methoden.

AAP is mede-initiatiefnemer van het Manifest omtrent een pensioenregeling voor ex-proefdieren.

Lees meer over onze andere programma's:

Terug naar Wetgeving en Beleid