Verantwoording en publicaties

Berberapengroep van QuartAAP heeft het CBF-keurmerk en werkt met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. Wij geven een transparant inzicht in werkzaamheden, inkomsten en uitgaven via onze website en diverse publicaties.

Onze uitgaven

Giften in natura zoals nootjes en dekens gaan natuurlijk direct naar onze dieren. Datzelfde geldt ook voor 84,1 cent van elke euro die we uitgeven. Lees meer over onze bestedingen en het salaris van onze directeur.

Plan voor de lange termijn

In deze samenvatting van het langetermijnplan lees je hoe AAP de welzijnsproblemen van exotische zoogdieren in Europa wil oplossen.

Jaarverslag

Ieder jaar brengen we een jaarverslag uit: lees hier het jaarverslag 2019. Hierin wordt de organisatie uitgebreid beschreven en geven we op gedetailleerde wijze inzicht in de financiële gegevens. Deze gegevens worden eveneens inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening. Geen tijd of zin om een volledig jaarverslag uit te pluizen? Hier vind je een overzicht van de hoogtepunten uit 2019!

Eerdere jaarverslagen

Aangesloten bij het CBF

AAP is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van AAP. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. We zijn inmiddels met ruim 570 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl. Via onderstaande banner kun je ons CBF-erkenningspaspoort bekijken, met daarin de belangrijkste informatie over onze doelstellingen en activiteiten en onze financiële kengetallen.

ANBI-status

AAP heeft de ANBI-statusAAP voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor de dieren.

Lid Goede Doelen Nederland

Logo Goede Doelen NederlandGoede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft met haar leden codes en richtlijnen opgesteld, bijvoorbeeld de regeling directiebeloning. AAP committeert zich aan deze codes en richtlijnen.

Meer over Goede Doelen Nederland

 

Apenote

De ApenoteVier keer per jaar valt bij onze donateurs en andere begunstigers de Apenote op de mat. In ons donateursblad lees je over actuele ontwikkelingen binnen de stichting, nieuws over de dieren van AAP en geven we een kijkje achter de schermen.

Apenote 110
Apenote 109
Apenote 108 
Apenote 107
 

Statuten en reglementen

In onze statuten en reglementen lees je onder meer terug welke taken en bevoegdheden de directeur-bestuurder heeft en hoe de Raad van Toezicht te werk gaat.

Statuten Stichting AAP

Bestuursreglement

Reglement Auditcommissie

Reglement Raad van Toezicht
BIJLAGE A: Profielschets van de Raad van Toezicht
BIJLAGE B: Benoemingsprocedure Raad van Toezicht
BIJLAGE C: Regeling tegenstrijdige belangen Raad van Toezicht
BIJLAGE D Rooster van aftreden Raad van Toezicht
BIJLAGE E: Procedure zelfevaluatie
BIJLAGE F: Jaarplanning Raad van Toezicht
BIJLAGE G: Klokkenluidersregeling Stichting AAP
BIJLAGE H: Integriteitscode Stichting AAP

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de gebeurtenissen bij AAP. De nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden. Afmelden gaat eenvoudig via de afmeldlink die in elke nieuwsbrief te vinden is. Inschrijven voor onze nieuwsbrief? Vul hieronder je gegevens in: