Campagne voor een EU-verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen

Er zijn nog steeds duizenden wilde dieren in Europa die een miserabel bestaan leiden in circustenten en –trailers. Hoewel veel EU-landen het gebruik van wilde dieren in circussen geheel of gedeeltelijk hebben verboden op hun grondgebied, is de show nog niet voorbij. Elk jaar toeren honderden circussen door de gehele EU, op weg naar de EU-landen waar het nog altijd is toegestaan om op te treden met wilde dieren.

Dit is wreed, gevaarlijk en onnodig. En het is hoog tijd dat deze show stopt.

Wreed

Circussen zijn geen geschikte omgeving voor wilde dieren. De fysiologische, psychologische en ethologische behoeften van wilde dieren worden aangetast in elk aspect van de circusomgeving, van wrede trainingsmethoden en het gedwongen uitvoeren van onnatuurlijke trucjes, tot de krappe huisvesting en de herhaaldelijke, langdurige transporten. Als gevolg daarvan, lijden wilde dieren in circussen. De huidige COVID-19 pandemie zorgt voor een aanvullende druk op het welzijn en de gezondheid van wilde circusdieren.

Gevaarlijk

Wilde dieren zijn onvoorspelbaar en de dichte nabijheid van deze dieren bij mensen, tijdens voorstellingen maar bijvoorbeeld ook in het geval van uitbraken, vormt een gevaar. In de afgelopen 24 jaar zijn 404 incidenten en uitbraken gerapporteerd in EUcircussen, waarbij 836 wilde dieren betrokken waren. Zonder een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, blijven deze risico’s bestaan, ook in landen zoals Nederland waar al een nationaal verbod geldt. Circussen vervoeren immers nog steeds hun wilde dieren over het grondgebied van landen met een nationaal verbod, onderweg naar de landen waar zij nog wel mogen optreden, waardoor ook in deze transitlanden veiligheidsproblemen kunnen ontstaan.

Onnodig

De circuskunst heeft geen wilde dieren nodig. Sterker nodig, circussen zonder wilde dieren doen het juist erg goed; zij hebben minder uitgaven en worden door het publiek gewaardeerd als moderne circussen. Ook heeft het gebruik van wilde dieren in circussen geen educatieve meerwaarde voor de bescherming van dierenwelzijn en de biodiversiteit. In plaats van het faciliteren van kennis over de natuurlijke behoeften van wilde dieren, bevorderen circussen met wilde dieren een gebrek aan respect en empathie voor levende wezens. Ook dragen zij niet bij, maar berokkenen juist schade, aan het behoud van diersoorten in het wild.

Deze show moet nu stoppen

Samen met onze partners binnen Eurogroup for Animals, roept Stichting AAP de Europese Unie op om zo snel mogelijk een EU-breed verbod aan te nemen op het gebruik van wilde dieren in circussen. De Europese Unie heeft de competentie en de verantwoordelijkheid om het leed van wilde circusdieren te beëindigen en de gebrekkige, uiteenlopende nationale wetgeving op dit punt te harmoniseren.

Zoals een recent opinieonderzoek van Savanta ComRes in 7 lidstaten laat zien, is de meerderheid van EU-burgers voorstander van een EU-verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Het is tijd dat de EU gehoor geeft aan die wens en de show voor eens en altijd doet stoppen!