Born to be Wild:
Tazekka

Tazekka National Park is klaar om een nieuwe populatie berberapen te huisvesten.

Stap voor stap terug naar het wild

Naast het project in Ifrane National Park, waar rangers toezicht houden op het herstel van de populatie in het wild levende berberapen, is in 2022 een tweede project van start gegaan onder de Born to be Wild vlag.

Sinds de start van het Born to be Wild-project heeft de Marokkaanse overheid met hulp van Stichting AAP en andere partners hard gewerkt aan het terugdringen van de illegale handel in berberapen in Marokko. En met succes! Sindsdien zijn vele tientallen berberapen in beslag genomen en gaat het langzaamaan weer beter met de wilde populaties, zoals in Ifrane.

Uiteraard houdt het werk daarmee niet op, want voor al deze in beslag genomen dieren moest nog wel een goede oplossing komen. En wat is nu mooier dan deze dieren de kans bieden terug te keren naar het wild? Het Tazekka herintroductieproject is uniek in de geschiedenis van AAP.

Op deze pagina houden we je op de hoogte met updates en vlogs.
Uitzicht over Tazekka National Park.

Video

Eva Schippers, Hoofd Rescue & Rehabilitation bij AAP, vertelt over de eerste stappen van de berberapen bij Tazekka in het uitwilderingsverblijf. Het laatste verblijf voordat de berberapen daadwerkelijk weer terug naar het wild gaan.

Tazekka National Park

Tazekka Nationaal Park is een gebied in het Midden-Atlas gebergte in Marokko. Ooit leefden hier al berberapen, maar door toedoen van de mens zijn deze daar langzaam verdreven. Sinds 2001 is Tazekka een beschermd gebied en is er hard gewerkt aan het herstel van de natuur. Dat is gelukt, want in 2019 is Tazekka Nationaal Park aangewezen als een geschikt gebied om berberapen te herintroduceren.
Video: berberapen naar Tazekka
In mei 2022 werden de berberapen die geselecteerd waren voor het project naar het rehabilitatiecentrum gebracht. Ze waren eerder tijdelijk in Marokkaanse dierenparken opgevangen.

De aanpak

In aanloop naar het Tazekka-project is hard gewerkt aan de bouw van een speciaal rehabilitatiecentrum voor de in beslag genomen berberapen. Maart 2022 was de bouw klaar en konden de dieren, na de nodige medische checks, vertrekken uit de tijdelijke opvang in Rabat Zoo.

In Tazekka worden de dieren stap voor stap voorbereid op een terugkeer naar hun natuurlijke omgeving. Eerst worden de dieren geresocialiseerd. Dit houdt in dat de dieren weer leren om in natuurlijke groepen samen te leven. Wanneer dat lukt gaan de dieren naar een uitwilderingsverblijf. Dit is een groot, natuurlijk verblijf waar de dieren onder toezicht langzaam kunnen wennen aan een leven in het wild. Wanneer deze stap succesvol is, zullen de dieren – hopelijk in voorjaar 2025 – echt vrijgelaten worden in het wild!

Updates

Ons team werkt, geholpen door tal van vrijwilligers, midden in Tazekka National Park om de berberapen te begeleiden op hun weg naar de vrijheid. Deze serie vlogs geeft een kijkje in de ontwikkelingen en vorderingen van dit bijzondere project!

Vlog 1: foerageren
De berberapen in Tazekka National Park maken kennis met de vegetatie uit het gebied waar ze straks worden vrijgelaten.
Vlog 2: operatie
De jonge berberaap Ryan heeft een kruisband in zijn knie gescheurd en moet geopereerd worden.
Vlog 3: revalidatie
Berberaap Ryan moet na zijn operatie revalideren om zijn knie weer te laten aansterken.
Vlog 4: resocialisatie
De berberapen worden stap voor stap voorbereid voor hun terugkeer in het wild. Daarvoor moeten er groepjes gemaakt worden.

Nog te doen

maart 2022: selectie van berberapen die geschikt zijn voor het project✔️
maart – mei 2022: quarantaine en medische controle van alle dieren✔️
mei – juni 2022: transport van de apen naar Tazekka NP en acclimatisatie in hun nieuwe verblijven✔️
juli 2022: start van het resocialisatieproces en het vormen van natuurlijke groepen✔️
zomer 2023: eerste groep verhuist naar uitwilderingsverblijf
najaar 2023: tweede uitwilderingsverblijf gereed voor groep
✔️
begin 2025: eerste groep naar apart verblijf voor vrijlating op afgelegen locatie in Tazekka NP 
voorjaar 2025: het luik naar de vrijheid gaat open! 
2025 – 2026: monitoren van de groepen vrijgelaten berberapen