Blog: ouderdom komt met gebreken - Achille

Blog: Ouderdom komt helaas met gebreken

Hester 9 (1)
We willen allemaal oud worden, maar dan wel gezond en met het uiterlijk en gestel van een dertiger! Onze gemiddelde leeftijdsverwachting is de afgelopen eeuw dan wel toegenomen, maar ondanks cosmetische ingrepen en het verven van grijs haar, treedt het verval uiteindelijk toch op. Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken..

Bij de meeste mensen komen die na hun 65e, maar bij dieren is dat sterk afhankelijk van de soort en zijn levensverwachting. Een witoorpenseelaapje is met 12 jaar al stokoud, een leeuw of tijger rond 20 jaar, en een chimpansee pas bij 40 jaar. De levensverwachting van wilde dieren in gevangenschap neemt dankzij goede verzorging steeds verder toe. Zo leeft een chimpansee in een dierentuin niet 25 jaar, maar gemiddeld 35 jaar. Onze oude chimpansee Freddy, die dit jaar helaas op 64-jarige leeftijd overleed, was dus lange tijd een echte senior!

Senioren

De senioren bij AAP houden we extra goed in de gaten. Verandering van gedrag, eetlust of beweging kunnen voorbode zijn van ouderdomsgebreken. Een veelvoorkomend en pijnlijk probleem, is gewrichtsslijtage, ofwel artrose. Dit komt vooral bij grote katten en apen voor. Met pijnstilling en aanpassingen in het verblijf, zoals een extra platform of trapje naar een luik, is een dier al goed geholpen. Dieren met gebitsslijtage of geen tand meer in de mond, krijgen het voer kleiner gesneden, hun brokken in water geweekt, en worden zo nodig tijdens de maaltijden gescheiden van hun groepsgenoten. Zo geven we ze de tijd om rustig te eten.

Oogoperatie
Bij sommige dieren wordt het gehoor slechter, bij anderen het zicht. Bijvoorbeeld door staar (cataract). Meestal passen de dieren zich goed aan hun beperking aan. Maar soms, zoals bij chimpansee Fiffy, kan een dier zijn voedsel niet meer goed vinden en wordt het onzeker in de groep. Fiffy bofte, en kreeg via een oogoperatie nieuwe lenzen. Dit herstelde haar zicht én zelfvertrouwen!
Chimpansee Fiffy kan na haar oogoperatie weer alles zien.
Monitoring
Dankzij goede zorg en monitoring komen ouderdomsgebreken snel aan het licht en kunnen vervolgens goed worden opgevangen. Oud worden hoort gewoon bij het leven. Net als bij mensen, worden oudere dieren weliswaar fysiek zwakker, maar met hun levenservaring en kennis vervullen ze een belangrijke rol in de groep. Maar, die rare drang om vooral jong te lijken hebben ze niet.

Hester van Bolhuis
Dierenarts
Leeuwin Ilaria, die inmiddels de leeftijd van 20 jaar is gepasseerd en dus een senior is.

Overige berichten