Olifantenpensioen voor Buba in het circus?

David-van-Gennep-f

De laatste dagen laait de commotie rondom Buba, de laatste in Nederland levende circusolifant, weer flink op. Het charme-offensief van de familie Freiwald blijkt te werken, want in de Tweede Kamer gaan serieus stemmen op om Buba officieel in Nederland toe te laten. Waarom zou je hier eigenlijk tegen zijn?

Het leven van een circusolifant is, net als dat van heel veel andere dieren in het circus, een eenzaam leven. De dieren worden bewust gescheiden van hun soortgenoten om hun sterke wil te breken. Buba heeft ondertussen een groot deel van haar lange leven in eenzaamheid moeten doorbrengen. Ze kwam als tweejarig olifantje al naar Europa nadat haar ouders door stropers in Zimbabwe afgeslacht waren. Alle aandacht die de familie Freiwald de afgelopen 28 jaar aan het dier besteedde doet daar niets aan af. Zoveel jaar door mensen omringd worden maakt het nog geen gedomesticeerd dier, zoals volstrekt ten onrechte wordt beweerd in de discussie.

Natuurlijk roepen de eigenaren nu dat ze veel van het dier houden en dat Buba niet meer met soortgenoten kan samenleven. Maar die liefde voor de olifant staat in schril contrast met de gruwelen die horen bij de training van dergelijke wilde dieren. Door ofwel deze training zelf te doen, danwel een reeds ‘gebroken’ dier te kopen draag je schuld aan de ellende die dit prachtige dier heeft moeten doorstaan. Als de familie Freiwald er zo van overtuigd is dat je ‘een oude boom niet moet verplaatsen’, dan vraag ik me wel af waarom ze Buba nog altijd met zich mee willen slepen van hot naar her. Hoezo meten met twee maten?

Buba bij circus Freiwald

Bij Stichting AAP hebben we veel ervaring met ex-eigenaren die claimen dat een bepaald dier (hun dier) nooit meer met soortgenoten overweg kan. In de praktijk zien we echter het omgekeerde. In vrijwel alle gevallen zien we dat de dieren, onder professionele begeleiding, weer een mooi en verrijkt leven kunnen hebben met soortgenoten. Vele malen mooier en aanzienlijk minder eenzaam dan het leven van de afgelopen 43 jaar in een circuswagen.

Om feiten en meningen van elkaar te kunnen scheiden heeft een team van olifanten-experts in opdracht van de minister van LNV onderzocht of de claim van Circus Freiwald wel correct is. Graag zou ik de conclusies van dat rapport inzien alvorens ik meega in de gedachte dat Buba dit allemaal niet meer kan.

Tenslotte weet de familie Freiwald al vijf jaar dat er een eind moet komen aan het misbruik van wilde dieren in het circus. Het had hen gesierd als ze eerder, met het belang van het dier voorop, serieuze pogingen hadden ondernomen om haar te socialiseren. In plaats daarvan werden de grenzen van de regels opgezocht door haar als levende reclamezuil te gebruiken.

David van Gennep

Overige berichten