Japanse makaak Hans

Blog: Bijten, plukken en ijsberen – gedragsproblemen bij voormalig circusdieren

Kelly van Leeuwen
Uit recent onderzoek van AAP blijkt dat 89% van de exotische dieren die AAP tussen 2015 en 2019 uit Europese circussen heeft gered, mentale of fysieke gezondheidsproblemen heeft. Zo’n 79% van deze dieren heeft zelfs meerdere gezondheidsproblemen. Deze cijfers werden eerder dit jaar gepubliceerd in ons onderzoeksrapport “The Darkness Behind the Spotligths”. Als gedragsbioloog bij AAP kom ik regelmatig in aanraking met dieren die door hun circusverleden gedragsproblemen hebben. Hoe proberen we deze dieren te helpen?
Abnormaal gedrag
De leefomstandigheden in circussen hebben vaak een negatief effect op de gezondheid en het welzijn van wilde dieren. Zo zien we bij AAP dat veel dieren met een circusverleden abnormaal en onnatuurlijk gedrag vertonen. Zo ijsberen ze bijvoorbeeld herhaaldelijk en doelloos door hun verblijf, plukken ze overmatig aan hun eigen vacht, bijten sommige individuen zichzelf, en toont een aantal dieren buitensporige agressie. Sommige dieren laten zelfs zeer specifieke abnormale gedragingen zien. Zo doet Japanse makaak Hans berberaap-geluiden na omdat hij in het circus samenleefde met een berberaap, sabbelt leeuw Tíntín aan zijn eigen staart, en blaast chimpansee Tino kusjes naar mensen om aandacht te trekken.
Chimpansee Tino
Chimpansee Tino blaast kusjes naar mensen om aandacht te trekken.
Een weg vooruit
Bij AAP zetten we ons in om de abnormale gedragingen van deze dieren zoveel mogelijk te verhelpen. Samen met een team van dierverzorgers, dierenartsen en gedragsbiologen werken we aan de verbetering van de gedragsproblemen en proberen we het natuurlijke, soort-specifieke gedrag zoveel mogelijk te stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld door de dieren te huisvesten in geschikte verblijven, ze voldoende en stimulerende verrijking te geven, en ze samen te voegen met soortgenoten voor sociale verrijking en om van elkaar te leren.
Zo zien we, ook bij Hans, Tíntín en Tino, de abnormale gedragingen langzaamaan verminderen. Toch is voorkomen natuurlijk altijd beter dan genezen, en blijven we bij AAP pleiten voor een Europees verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Kelly Lavooij – van Leeuwen
Gedragsbioloog
Leeuw Tíntín bij AAP in Spanje.

Overige berichten