Aanmelden mbo-stage

Persoonlijke gegevensContactgegevens


Met deze aanvraag ga je akkoord met de Privacyverklaring van Stichting AAP.
Stage

Taalvaardigheid en vaccinatiesWanneer je werkt met of in de nabijheid van onze dieren, kunnen bepaalde vaccinaties of een TB-screening nodig zijn.

Het is medewerkers/stagiaires van AAP niet toegestaan huisdieren te houden die binnen ons specialisme vallen.

School en opleiding
Stageperiode en leerdoelenAAP hanteert een strikt hands-off beleid; er is van direct contact met de dieren geen sprake. De reden hiervoor is dat dieren zich weer moeten leren richten op soortgenoten in plaats van op mensen. Ben je bekend met het hands-off beleid en sta je hier achter?


Page 5

Motivatie

Licht jouw keuze uitgebreid toe
Bijvoorbeeld angstgevoelens, ADHD, concentratieproblemen, autisme